Fisioteràpia

A la Sala Golem disposem també d'un servei de fisioteràpia i acupuntura obert al públic amb instal·lació pròpia dins del mateix edifici. Seràs atemptat per professionals amb àmplia experiència i coneixements que t'ajudaran i aconsellaran.

El servei de fisioteràpia i acupuntura requereix de cita prèvia per telèfon. Es tracta d'un servei d'ús individual amb sessions que poden durar entre 1 h - 1:30 h, segons sigui necessari. El cost de la primera i consecutives sessions és sempre el mateix, encara que el primer dia es destini més temps a l'entrevista i exploració del pacient, a més del tractament.

La intervenció busca resoldre cuandres de dolor que es manifesten en el sistema musculoesquelètic encara que el seu origen no sempre es troba en el mateix. Poden ser derivats de lesions esportives, laborals o patologia no relacionada amb cap d'aquests en concret, que s'estableixen de forma progressiva, com tensions cervicals, mal d'esquena, etc. També permet atendre desordres d'altres tipus com molèsties menstruals, problemes gàstrics, etc.

La intervenció es basa exclusivament en acupuntura, teràpia manual, o la combinació d'ambdues segons ho requereixi la situació o el pacient.